Fysioterapi på Inderøy

Fresk fysioterapi er en del av den kommunale helsetjenesten i Inderøy kommune. Vi består av 3 fysioterapeuter og 1 manuellterapeut som har avtale med HELFO, og 1 fysioterapeut som jobber uten avtale.

Våre fysioterapeuter kan hjelpe deg med behandling og forebygging av skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen vår baserer seg på en grundig undersøkelse og vurdering av dine behov.

Målet vårt er å hjelpe deg med å gjenvinne eller beholde full funksjonsevne, utnytte dine egne ressurser og bidra til å bedre din helse.

Kontakt oss og få hjelp